“UNHA NOITE NA CASA DO TÍO FARRUCO DO PENEDO”


D. Laureano Guitián Rubinos, fue un cura de Donramiro, que escribió esta hermosa obra en la que describe con gran maestría las conversaciones de unos labriegos y el rosario que se rezaba antiguamente en casi todas las casas gallegas de aldea.

Laureano Guitián Rubinos

Laureano Guitián Rubinos/Archivo Mariano Martín

Laureano Guitián Rubinos era hijo de D. Laureano Guitián Somoza, que fue administrador de Rentas Estancadas en Fonsagrada y Sárria y de Doña Josefa Rubinos Armesto. Nació en la villa de Puertomarín (Lugo) y falleció en la rectoral de la parroquia de Donramiro, el 23 de Octubre de 1886, a los 42 años de edad.

Fue párroco de San Fiz de Paradela (Lugo), San Salvador de Noceda del Valle (Orense) y Santa María de Donramiro y sus anejos de Lalín y Donsión (Pontevedra).  Según el testimonio de su sobrino, el periodista natural de Mondoñedo,  D. Eduardo Lence  Santar y Guitián, su tío fue un sacerdote de talento y gran cultura, gozó de la fama de ser el párroco más ilustrado de su tiempo en la diócesis lucense.

Colaboró en varios periódicos, era un gran entusiasta de la música y tocaba admirablemente el violín y otros instrumentos musicales. Tuvo entrañable amistad con los ilustres lucenses, compañeros suyos del Seminario, Aureliano Pereira, gran poeta y notable periodista y con Juan Montes, el memorable músico, autor de “Negra Sombra”.

En el Certamen literario celebrado en Lugo en 1877 obtuvo premios por los siguientes trabajos: “De la instrucción primaria en Galicia: Su estado actual y medios de fomentarla”, “La piscicultura en nuestras costas” y “Unha noite na casa do Tio Farruco do Penedo”. El primero estaba dedicado al Excmo. Sr. D. José de los Ríos y Lamadrid, Obispo de Lugo, quien tenía gran cariño al Sr. Guitián. También dejó escrito un libro inédito sobre el carlismo, titulado “O carlista o no católicos”, del que posee una copia D. Mariano Martín García.

Unha noite na casa do Tio Farruco do Penedo”, es un cuadro de costumbres arrancado de la vida rural, hermoso y verdaderamente notable, pues en él se describen con una gran maestría las conversaciones de unos labriegos y el rosario que se rezaba en todas las aldeas de la diócesis de Lugo, de noche y en familia, al calor de la lumbre de la “lareira”.

Transcribimos a continuación tan interesante y “enxebre”  obra, escrita por el párroco de Donramiro D. Laureano Guitián Rubinos:

“UNHA NOITE NA CASA DO TÍO FARRUCO DO PENEDO”

Si de Dios has de ser oído nunca reces distraído

Laureano Guitián Rubinos. Foto cedida por Mariano Martín García

Laureano Guitián Rubinos. Foto cedida por Mariano Martín García

Antón. –Boas noites, Tío Farruco.

Tío Farruco. –Felices, Antón. E logo, ¿seique vés da vila?

Antón. –Veño, si señor.

Tío Farruco. – ¿E que dis de novo, oh? ¿Habería boa feira?

Antón. –A feira, Tío Farruco, valíalle pouco, quero decir, xente había pouca; mais cartos aínda se baraxaban, o gando aínda corría. Habíalle moitos compradores; ademais dos boieiros de entre nos, andábanlle castillanos tamén á eles. Dicen que vai subir moito o gando, que hai saca pra Habana, e pra outra guerra non sei de donde, aló lonxe.

Tío Farruco. –Si, que lle ouvín le-lo outro día ó señor abade nos papés.

Antón. –Pro ¡vállame Dios, Tío Farruco! Eu pensei que xa se acabara a guerra, i ela nunca para.

Tío Farruco. –Non, home, non. Xa ves, o mundo é moi grande, e cando non é por un lado, é por outro. Pero… Entra pra dentro hóme que aquí na porta xa vai frío, i á min este resío mátame na cabeza: vosoutros os mozos non o sentides, pero cando chegues ó meu tempo xa ti o dirás… Séntate aquí pé de min, que agora as noites son ben largas i hai tempo á parlar. -¿Manuela? ¿Manueliña?

Manuela. –Señor.

Tío Farruco. –Trai pra acó leña i encenderemos este lume.

Antón. –E de camiño trai pra acó un feixe de nabos, que xa que estamos folgados ir enchendo o caldeiro.

Manuela. –Deixen vir mi madre i a Sidoria, que anda carreando á auga.

Antón. –Para, muller, para que eu os abranguerei… que o mesmo ten que vaia á auga por riba ca por baixo. Trai pra acó un coitelo.

Tío Farruco. –E logo… ¿quen vendeu do lugar na feira?

Antón. –Vendeulle ó Tío Queitano, i o Estebo, i o Rato, i o Carrizo, i a Pepa do Coruxo, e… non sei de máis.

Tío Farruco. –¿E canto lle deron os do Rato? Eran moi feitos.

Antón. –Déronlle dous mil e cen. Feitos eran, pero o louro tíñalle un cravo nun ollo.

Tío Farruco. –I… á Pepa do Coruxo, ¿en canto vendeu os seus novelos?

Antón. –En corenta e oito pesos, e pagáronllos ben, que eran de pouca salida. -Ola, Sidoria, ¡que boa moza estás hoxe!

Isidoria. –Sempre o fun, pra non agardar pra hoxe.

Antón. –Xa o sabemos, muller, por iso fas reloucar tanto os mozos.

Isidora. –Mofa con conocimiento, mucho lo siento. No siento la mofa, sino la lisonja.

Antón. –O que é ti pra votares un refrán, pintaste sola. Non é milagre que traigas engañados os rapaces cos teus parrafeos… Axuda, axuda aquí á enche-lo caldeiro.

Isidora. –O que querías ti era que fora eu pra onde ti, pero non te untas. Vouche mungui-las vacas, é despois aínda che teño que frega-las cuncas pra cear e fiar dúas madas de estopa. Canto é os homes, que á noite non facedes mais que estar tras do lume parlando é fumando cigarros.

Antón. –¿E logo qué conta, Tía Marica?

Tía María. –Eu nada, fillo; todo vello coma a miña roupa; ¿i aló na túa casa, tu madre i á Frolentina?

Antón. –A Frolentina estalle gorda que fende, come ben i o traballo non á mata… pro á mi madre sempre xemendo.

Tía María. –Ti que queres, Antoniño, agora os vellos non che podemos coma os mozos. Túa mai lévame á min dous anos, i eu son do ano dos franceses.

Tío Farruco. –Trai de alí unha gabela de leña, Gregoriño e atiza ese lume.

Tía María. –¿Sidoria? ¿I el acabas logo con ese candil? Que sentín andar no curral e paréceme que vai ahí.

Perucho. –Manueliña, corre, agarra alí unha presa de pallas, i alúmalle a teu pai.

Tío Farruco. –E ti Gregoriño, lévalle unha mada de esa herba pra besta, i el que se veña quentar que ha de trague-los pés fríos.

Tía María. –Frís, si, si, costáralles caro aguantar ós de a pé pra canto máis ós dacabalo.

Pedro. –Felices noites nos dea Dios.

Antón. –Felices, Perucho, ¿seique te convidaron que vés tarde?

Pedro. –¡Oi que esta aquí Antón do Recanto! Non home, desde que me viche na feira que estábamos comendo un pouco pulpo, eu e mais Xiromino da Casa Nova i o fillo do Tío Marcos de Portela, non volvín probalo viño hastra o Mesón do Castillano, que bebimos alí dous netos, eu e mais o Pepe de Pérez i outro fato que alí había.

Antón. –Séntate aquí e quéntate que has de vir frío.

Pedro. –Os pés traigo quentes, que beixamos a costa do Porto a pé. ¿E logo non vendiche o marrao?

Antón. –Siquera me falaron nel. ¿E ti non comprache?

Pedro. –Non comprei, e mais quedou por ben pouco. Xa daba noventa e sete pesos e medio polos bois de Xan da Rosa, e nunca quixo baixar da conta redonda, i eu tamén me encaprichei e non quixen subir máis. Traime de aí unha cunca de auga, Sidoria.

Isidora. –Venche se conoce que levantache o codo, que che da con sede.

Pedro. –Ja… á… ai… aquel viño do Castillano debe ser compostura; alí cando se bebe, aínda parece que sabe ben; pro despois éntranlle on home unhas quenturas i on cortón no estómago que o parte. Mira, filla, acomoda esa facendiña, que así me salve Dios non che traigo hoxe moita gana de andar.

Isidora. –Eu ben o digo, non levantaras tanto o codo.

Pedro. –Bóooo… non che traigo gana de festas.

Isidora. –O que traes ti é ganas de deitarte.

Pedro. –Eso si que non virá mal, despois de comer un caldiño.

Tío Farruco. –Primeiro vamos reza-lo Rosario, que hai tempo pra todo.

Pedro. –Maldita a gana que lle teño agora de rezar.

Tío Farruco. –Ese labor logo se fai, mentras coce o caldeiro, é quece ó caldo, tamén se reza.

Pedro. –E mais como vosté é tan lixeiro… que non queda santo á quen non lle rece.

Tío Farruco. –Vaia, vaia, pois aviarse… Jesús, María y José… (Acabai de acomodar ese ganado, rapaces). Por la señal de la Santa Cruz, (Presínate nena)… de nuestros enemigos líbranos Señor… Amén Jesús. Señor mío Jesucristo (non durmas neno)… Dios y hombre verdadero, Criador y Redentor mío… (tiza o lume)… por ser vós quien sois… (colga alí ese candil)… y porque os amo sobre todas las cosas pésame, Dios mío, pésame mi Dios (ú ó á á ai) de haberos ofendido… por ser vós quien sois… (que burro eres hóm ¿non che digo que tices…?). Propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar… (válgache o demo ó becerro o que estaraboula)… de confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta… (botarlle unha pouca de herba…) de apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Ofrézcoos mi vida, obras y trabajos… (arrima o lume pra debaixo do pote...) en satisfacción de todos mis pecados. Así como lo suplico, así confío en vuestra divina bondad misericordia infinita… (ú á á á… ai) me lo perdonareis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte... (revolve ese caldo, Sidoria)… me dareis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio…

Tía María. –Aínda non queceu, burro.

Tío Farruco. –Hasta el fin de mi vida. Amén. Padre nuestro que estais en los cielos… (mete pouca leña no lume, bruto...) santificado sea el tu nombre… Dios te salve María… (que lasqueada mamas...) llena eres de gracia… (desperte, muller) el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres… (bote ese can fóra...) de tu vientre Jesús…

Todos. –Santa María…

Tío Farruco. –Kirie leisón, Christe leisón, Kirie leisón… (non durmas, Pedro...).

Todos. –Ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis…

Tío Farruco. –Bendito y alabado… (trai as cuncas pra quitalo caldo...) sea el Santísimo Sacramento… Amén Jesús. Boas noites nos dea el Señor.

Antón. –Dios selo pague y las benditas ánimas. De hoxe nun ano rece outro Tío Farruco, i a compaña.

El Sr. Cura. –Buenas noches, señores.

Todos. –Felices.

Tío Farruco. –¡Oi que é o señor Abade! Disimule, señor, que non o conociamos. ¿I elle milagre pro acó esta hora?

Sr. Cura. –¡I Vd. qué quiere, señor Francisco! Nosotros no somos dueños de nuestras personas.

Tío Farruco. –É verdá, si señor; ¿é va que vén de Rabaldo? ¿Quizais de ver ó Tío Brais? ¿Seique está moi apuradiño?

Sr. Cura. –Y tanto, que ya está con Dios.

Tío Farruco. –¿Morreu? ¡Que me di! ¡Coitadiño!… I éralle un dos bos homes que lle tiña a parroquia! ¡Dios o teña no Ceo! Pero chéguese adiante, señor Abade, e tome un airiño de lume que ha de trague-los pés fríos. Séntese aquí nesta mesa, anque perdone, que aquí outras sillas non as temos… Colle dalí unhos guiziños, Sidoria, pra facer lume, que non levanten charamuzas.

Sr. Cura. –Quietos, quietos, non hai que incomodarse, que no traigo frío. Me sentaré un rato.

Tío Farruco. –Pois, señor Abade, nosoutros acabamos mismo de reza-lo rosario, e ibámoslle cenar cando vosté chegou pola porta.

Sr. Cura. –Ya sé, ya sé; que bien les he oído á ustedes desde fuera y por eso mismo he entrado. Está bien, señor Francisco, que se rece el rosario todas las noches según tengo encargado; porque es una devoción grata a Dios y a la Santísima Virgen, pero es necesario rezarlo como es debido; porque de lo contrario es más bien una burla y profanación de tan augustos nombres. Al pasar por aquí hace un rato, les he oído á ustedes rezar; me fijé, y con disgustos he observado, señor Francisco, que en medio de las oraciones se están mezclando conversaciones de los becerros, de los perros y los gatos, cosas todas impropias de tan religioso acto. No quiero que Vd. me tome a mal, señor Francisco, que yo le reprenda en esto, porque ya sé que es una costumbre generalmente introducida entre nuestros labradores, que quieren atender a un tiempo a rezar y a cuidar de los animales; pero esto depende de que no se fijan en lo que hacen. Y si no verá Vd. como nos lo dice en seguida su nieto Gregorio, que ya pasó en la escuela la cartilla de la doctrina. —Dime, hijo, ¿cómo dice la cartilla cuando pregunta: «Cuando decís el Padrenuestro ¿con quién hablais?»

Gregorio. –Con Dios Nuestro Señor.

Sr. Cura. –Bueno, hombre. Y cuando decimos el Ave María, o la Salve, ¿con quién hablamos?

Gregorio. –Con Nuestra Señora la Virgen María.

Sr. Cura. –Bien, es así. Luego, señor Francisco, si hablamos con Dios Nuestro Señor y con la Santísima Virgen María, no está bien que se mezclen los animales en medio, ni mandar que se caliente ó quite el caldo, y otras cosas por el estilo, porque esto indica que no se tiene la atención fija en lo que se reza, sino en otras cosas.

Tío Farruco. –E pois, señor Abade, ten que disimular e perdone, que nosoutros os peisanos non alcanzamos máis.

Sr. Cura. –Bueno, señor, bueno. Por mí está usted pordonado; que le perdone á usted Dios, que también supongo lo hará, porque hasta aquí non lo ha hecho usted con malicia; pero desde ahora en adelante, procure usted poner un poco de cuidado. Para eso se escoge, antes de rezar, un momento en que todos estén juntos, sin tener que, en medio del rezo, estar llamando por unos ni por otros. Se acomoda primero el ganado y se hacen las demás labores que puedan ocurrir durante un cuarto de hora, poco más ó menos que pueda durar el rezo. Porque también ha de saber usted, señor Francisco, que no consiste esta devoción en rezar mucho, no señor, poco y bien rezado. No es necesario rezar Padrenuestro a todos los santos, porque de este modo resulta lo que yo observé y usted reprendía, que uno está durmiendo por un lado y otro por otro. Repito, poco y bien rezado; despacito, aguardando que concluyan unos para principiar los otros. Y así, por ejemplo, en la Letanía se va saludando á la Virgen Santísima con cada una de las invocaciones que contiene, y a cada una de ellas contestan los demás el ora pro nobis; y no como ustedes hacen, que empiezan a correr uno con la letanía y los otros con el ora pro nobis, hasta que no pueden alcanzar aliento. Vaya, ya hablaré sobre esto el domingo, si Dios quiere. Veo que ustedes van á cenar y yo también me retiro.

Tío Farruco. –Señor Abade, se gusta acompañarnos á tomar un caldiño, xa sabe que se lle dá de boa voluntade. Non estará de gusto pra vostede, pero na nosa probeza pode mandarnos.

Sr. Cura. –Gracias, señor Francisco. También yo voy hacer lo mismo. Conque, buenas noches, señores; hasta mañana, si Dios quiere.

Todos. –Usté descanse, señor Abade.

Tío Farruco. –Nenos, beixaille alí á man ó señor Abade. E ti, Perucho, colle alí un fachón de pallas, é alúmalle é vai co el hastra casa.

Sr. Cura. –Bueno, hijos, bueno. Dios os bendiga.

Antón. –Tío Farruco, escusa de vir Perucho, que vou eu co señor Abade de camiño que me vou pra casa. Conque, as buenas noches.

Todos. –Adiós, Antón, adiós

Antonio Vidal Neira, Profesor e Investigador. Lalín, 3/7/2015

Anuncios

2 pensamientos en ““UNHA NOITE NA CASA DO TÍO FARRUCO DO PENEDO”

    • gustoume moito a obra. Podía ser represenada ainda hoxe… os que somos amiores ainda nos acordamos un pouco do rezo do Rosario, e os que fomos internos a un colexio… aínda mais!

      Parabéns!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.